Postpolio, specialistutredning

Anamnes

  • Påverkan i den akuta fasen.
  • Symtom som kan tyda på underventilation eller sena effekter av polio.
  • Aktivitetsanamnes:
    • Arbete
    • Hem och hobbies

Kliniska fynd

Andra undersökningar

Behandling och åtgärder

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.