Postpolio

Basfakta

Definition

 • Postpolio karaktäriseras av nytillkommen muskelsvaghet i tidigare skadade eller icke skadade muskler, eller onormal muskeltrötthet med eller utan generaliserad utmattning (fatigue), muskelhypotrofi eller atrofi, eller muskel- och ledsmärtor som utvecklas tidigast 15 år efter en tidigare polioinfektion med förlamning.1-4
 • En postpoliopatient har:
  • En anamnes på tidigare polio, en stabil period på minst 15 år efter att det att han/hon återhämtat sig och restsymtom efter den tidigare poliosjukdomen
  • Nytillkommen muskelsvaghet och ibland nytillkommen muskelhypotrofi
  • Både tidigare förlamade och "friska" muskler kan drabbas. Graden av postpolio varierar mycket och beror på graden av förlamning i det akuta skedet
  • Generell trötthet (fatigue), och ökat sömnbehov förekommer
  • Smärtor på grund av ledslitage (skolios) är vanligt
  • Eventuellt köldintolerans, symtomen förvärras vid kyla
  • Postpolio smittar inte
  • Postpolio är inte livshotande, men obehandlad respiratorisk insufficiens/dysfagi kan resultera i hypoventilation och lunginflammation (aspiration)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.