Amputationer

Basfakta

Definition

  • Kirurgiskt avlägsnande av lem som arm, ben, ett finger, etc.
  • Av praktiska skäl diskuteras här bara:
    • Avlägsnande av större del av hand eller arm (amputation av övre extremiteter)
    • Avlägsnande av större del av ben (amputation av nedre extremitet)
  • Avlägsnande av fingrar eller tår och andra kroppsdelar diskuteras inte.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.