Multitrauma, som i huvudsak berör det muskuloskeletala systemet

Basfakta

Definition

  • Multitrauma kan definieras som en grad 3-skada eller högre i skalan Abbreviated Injury Scale (AIS)1 med skada av två eller fler AIS-kroppsregioner.

Diagnos

Behandling

Vidare uppföljning

Förlopp, sekvele och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.