Akut ländryggssmärta (akut lumbago)

  • Definition:Ländryggssmärtor (eller smärtor i ryggens nedre del) mindre än 3 månader, utan tydlig organisk förklaring (såsom diskbråck eller spinal stenos).
  • Förekomst:Mycket vanligt, vanligast i 20–40-årsåldern med få könsskillnader.
  • Symtom:Ofta smärta i nedre ryggen som uppstår på grund av lyft, vridning, felaktig belastning. Eventuellt utstrålning till gluteusområdet och knät, sällan distalt om det. Specifik anamnes för att bedöma om allvarligare sjukdom kan föreligga samt riskbedömning för att tillståndet kan bli kroniskt.
  • Kliniska fynd:Inga typiska fynd. Avsaknad av tydliga radikulära symtom som talar för nervrotspåverkan.
  • Diagnostik:Är baserad på anamnes och kliniska fynd. Det finns indikation för bilddiagnostik vid vissa indikationer, eller om symtomen talar för sjukdom som kräver akut åtgärd. 
  • Behandling:Består av patientundervisning, egenbehandling, läkemedelsbehandling och eventuellt insatser såsom värme/kyla och fysioterapi för att minska risken för recidiv.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.