Långvarig ländryggssmärta

  • Definition:Ländryggssmärtor (eller smärtor i ryggens nedre del) i minst 3 månader, utan tydlig organisk förklaring (såsom diskbråck eller spinal stenos).
  • Förekomst:Ett vanligt tillstånd, upp till cirka 10 % av befolkningen.
  • Anamnes:Förutom smärta och smärtpåverkan inriktas anamnesen på att hitta andra möjliga orsaker till kronisk ryggsmärta.
  • Kliniska fynd:Oftast hittas inga specifika tecken på bakomliggande sjukdomar. Det är viktigt att bedöma förekomsten av fynd som kan tala för annan bakomliggande sjukdom.
  • Diagnos:Diagnostiken baseras på anamnes och fynd. Bilddiagnostik bör enbart genomföras vid misstanke om särskild sjukdom, eller vid förekomst av vissa faktorer som kan tala för allvarlig sjukdom (röda flaggor) eller med hög risk för kronisk sjukdom (gula flaggor).
  • Behandling:Patientundervisning och egenvård med fysisk träning är viktigast. Läkemedelsbehandling har en beskedlig roll. Andra paramedicinska åtgärder kan vara indicerade.

Basfakta

Definition

  • Ländryggssmärtor (eller smärtor i ryggens nedre del) i minst 3 månader, utan tydlig organisk förklaring (såsom diskbråck eller spinal stenos).1 
  • Smärtor lokaliserade i nedre delen av ryggen (ländrygg och/eller korsrygg):
  • Tillståndet förekommer med eller utan utstrålning till benen.2

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.