Nackmyalgi

Basfakta

Definition

  • Kronisk, mer eller mindre intensiv smärta i nacken, där man inte finner andra orsaker än spänd och värkande muskulatur.
  • Tillståndet ger en smärtbetingad inskränkning av muskelfunktionen.
  • Tillståndet kan förekomma med diffus utstrålning till de övre extremiteterna (cervicobrachialgi), men ger inte radikulära utfall.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.