Pisksnärtskada

  • Definition:Distorsion i halskotpelaren på grund av plötslig extension och flexion av nacken, typiskt genom påkörning bakifrån.
  • Förekomst:Cirka 235 per 100 000 invånare årligen.
  • Symtom:Måttlig stelhet och smärtor i nacken samt huvudvärk som utvecklas inom de första 1—3 dygnen hos vissa. Färre än 15 % utvecklar långvariga besvär.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning påvisar vanligen ingen patologi utöver viss nedsatt rörlighet i nacken.
  • Diagnostik:Bilddiagnostisk undersökning är framförallt indikerat hos äldre personer, personer med skelettsjukdomar, vid positiv neurologi eller vid misstanke om fraktur eller luxation.
  • Behandling:Tidig mobilisering vid WAD I—III.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.