Pisksnärtskada

Basfakta

Definition

  • Nackskada:
    • Bland patienter som varit utsatta för en whiplash skadas en del inte alls. Andra får skador med fraktur, dislokation eller diskskada med eller utan neurologiskt bortfall
  • Kronisk pisksnärtskada:
    • Patienter som inte får någon av dessa skador, kan ändå utveckla ett kroniskt smärttillstånd med eller utan tecken från den muskuloskeletala rörelseapparaten. En sådan skada kallas kronisk pisknärtskada
    • Orsaken till symtomen är okänd, men anses vara mjukvävnadsrelaterad
    • Diagnosen kan ställas med en kvalificerad klinisk utredning och vid behov en radiologisk utredning

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.