Axeltendinopatier

 • Definition:Akut eller kronisk tendinopati/inflammation i rotatorcuffmuskulaturen (sena/senfäste) i skuldern. 
 • Förekomst:Vanligt förekommande.
 • Symtom:Smärta lateralt över axel/arm som förvärras vid användning av armen. 
 • Fynd:Positiva isometriska test kan påvisa vilken muskel som är påverkad.
 • Diagnostik:Oftast räcker typiska symtom och fynd för diagnos, men ibland behövs röntgen, ultraljud och MR för att utesluta andra orsaker.
 • Behandling:Fysioterapi, NSAID och kortisoninjektion är de vanligaste behandlingsformerna.

Basfakta

Definition

 • Tendinopati är ett begrepp som innefattar alla typer av sjukdomar i senor:
  • Akuta tillstånd har traditionellt benämnts rena tendiniter
  • Tendinit beskrivs traditionellt som en inflammation i en sena eller ett senfäste. Nyare forskning tyder på att inflammationskomponenten inte är så framträdande som man tidigare har trott
  • Kroniska tillstånd, som ofta även innefattar degenerativa förändringar i senvävnaden, beskrivs som tendinoser. Bursan kan också vara påverkad
 • De viktigaste axeltendiniterna är:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.