Bursit, axelled, kronisk

  • Definition:Kronisk subdeltoid bursit är ett tillstånd som är kroniskt från start (alltså inte en progression från akut tillstånd till kroniskt), och som är svårt att skilja från kronisk tendinopati. 
  • Förekomst:Tillståndet är inte ovanligt. 
  • Symtom:Smärtorna är lokaliserade i axeln med utstrålning mot överarmen, vilket känns av mest vid aktivitet.
  • Kliniska fynd:Det mest markanta kliniska fyndet är själva smärtan. 
  • Diagnostik:MR-T kan vara aktuellt vid långvariga besvär. 
  • Behandling:Behandlingen är kortisoninjektioner, NSAID:s, fysioterapi och i sällsynta fall kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.