Infraspinatustendinopati

  • Definition:Inflammation i infraspinatussenan eller -fästet.
  • Förekomst:Det är den näst vanligaste axeltendinopatin efter supraspinatus.
  • Symtom:Smärta lateralt i överarmen som förvärras när den används. Aktiviteter i elevation och abduktion är vanligtvis symtomframkallande.
  • Kliniska fynd:Vid klinisk undersökning är huvudfyndet ett positivt isometriskt utåtrotationstest.
  • Diagnostik:Ultraljud eller MR-T kan vara aktuella undersökningar. 
  • Behandling:Behandlingsresultaten för olika interventioner spretar och dokumentationen är dålig. Ofta kan fysioterpauetiska övningar rekommenderas. Behandling med kortisoninjektion kan också ske.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.