Akut skada på brakialplexus hos idrottsutövare

Basfakta

Definition

  • Traumatisk icke-obstetrisk skada på brakialplexus.
  • Betecknas i engelsk litteratur som "burner" eller "stinger".1
  • Är en nervskada som beror på trauma mot nacke och skuldror och som kan leda till allvarlig funktionshämning.
  • Huvudsymtomet är brännande smärta i en av överextremiteterna, någon gång i kombination med avdomning, parestesier eller försvagad kraft.
  • Tidig behandling är viktig för prognosen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.