Subscapularistendinopati

  • Definition:Tendinopati i subscapularissenan.
  • Förekomst:Är en förhållandevis ovanlig skuldertendinopati.
  • Symtom:Symtomen är som oftast smärta lateralt i överarmen som förvärras vid användning av armen. Aktiviteter i elevation och abduktion är vanligtvis symtomframkallande. 
  • Kliniska fynd:Huvudfyndet vid klinisk undersökning är positiv isometriskt inåtrotationstest.
  • Diagnostik:Möjliga andra undersökningar är ultraljud och MR-T.
  • Behandling:Behandlingsresultaten är olika för olika interventioner. 

Basfakta

Definition

  • Tendinopatier beskrivs traditionellt som en inflammation i en sena eller ett senfäste. Nya undersökningar tyder på att inflammationskomponenten inte är så framträdande som man tidigare trott.
  • De viktigaste skuldertendinopatierna, som alla tillhör musklerna/senorna i rotator cuff-gruppen, är:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.