Körkortsmedicin – medicinska krav för olika sjukdomsgrupper

Medicinska krav för körkortsinnehav och taxiförarlegitimation

  • Med de lägre körkortsbehörigheterna menas AM (moped klass 1), A1 (lätt motorcykel), A2 (mellanstor motorcykel), A (tung motorcykel), B, BE (personbil/lätt lastbil).
  • Med de högre körkortsbehörigheterna menas C1, C1E, C, CE (tung lastbil), D1, D1E, D, DE (buss) samt taxiförarlegitimation.
  • Förutom vid substansberoroende och missbruksdiagnos gäller att högre krav ställs vid innehav av de högre behörigheterna jämfört med innehav av de lägre behörigheterna.
  • Läs mer om körkortsbehörigheter hos Transportstyrelsen.
  • Se också Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort.

Synfunktioner

Hörsel och balanssinne

Rörelseorganens funktioner

Hjärt-kärlsjukdomar

Diabetes

Neurologiska sjukdomar

Epilepsi

Njursjukdomar

Demens och kognitiva störningar

Sömn- och vakenhetsstörningar

Bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon

Psykiska sjukdomar och störningar

ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd samt intellektuell funktionsnedsättning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.