Dysuri hos män

Basfakta

Definition

  • Smärta, brännande eller stickande känsla eller klåda i uretra och meatus i samband med miktion:1-2  
    • Dysuri bör skiljas från suprapubisk eller retropubisk smärta
  • Dysuri är ett symtom som är del av LUTS, nedre urinvägssymtom.

Differentialdiagnoser

Anamnes1

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.