Hudförändringar på penis

Basfakta

Definition

 • Diverse hudförändringar och utslag på penis.
 • Indelning:
  • Benigna hudförändringar:
   • Infektiösa
   • Icke-infektiösa:
    • Hudförändringar med papler/fjällning
    • Inflammatoriska hudförändringar
    • Vaskulära förändringar
  • Neoplastiska hudförändringar

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.