Sexuellt överförda infektioner hos män som har sex med män

Basfakta

Definition

  • Homosexuella män har samma besvär och sjukdomar som heterosexuella män, men vissa sexuella praktiker ökar risken för sexuellt överförbara infektioner.
  • Många sjukdomar smittar vid sexuellt umgänge, de vanligaste och mest betydelsefulla tas upp i den här texten.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Smittspårning

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.