LUTS, nedre urinvägssymtom

Basfakta

Definition

 • LUTS (lower urinary tract symptoms):
  • Innebär symtom som kan tyda på störd funktion i urinblåsan och/eller urinröret (SBU)
  • Förekommer hos män och kvinnor, men det är vanligare att tala om LUTS hos män (en tidigare beteckning var prostatism)
   • Den här texten fokuserar mest på LUTS hos män
   • Många differentialdiagnoser kan dock vara relevanta för kvinnor 
  • LUTD (lower urinary tract dysfunktion) är objektiva fynd/tecken som talar för urinvägsdysfunktion
  • Se även separat text om Nokturi

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.