LUTS, nedre urinvägssymtom

Basfakta

Definition

  • LUTS (lower urinary tract symptoms) benämndes tidigare prostatism.
  • Symtom som kan tyda på störd funktion i urinblåsan och/eller urinröret. 
  • Lagringssymtom:
    • Akut och kraftig trängning, frekvent , små volymer, nattlig vattenkastning, smärtor vid blåsfyllnad och inkontinens
  • Tömningssymtom:
    • Startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning, avbruten vattenkastning, behov av att pressa/trycka, efterdropp, sveda eller smärta vid miktion och tidigare akut retention

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.