Sexuellt överförda infektioner hos män som har sex med män

Basfakta

Definition

  • Män som har sex med män (MSM) har samma besvär och sjukdomar som övriga män, men förekomsten av vissa infektioner är högre i gruppen MSM:
    • Observera att vissa biologiska män inte identifierar sig själva som män 
  • Män som anser sig vara heterosexuella kan också ha sex med män, sporadiskt eller långvarigt.1 
  • Terminologi finns i texten om HBTQ-personer i vården.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.