Urinretention, akut

Basfakta

Definition

  • Akut urinretention:
    • Medicinskt akutfall där personen plötslig är oförmögen att urinera, ofta men inte alltid med symtom1-2
    • Tillståndet kan ge följdskador om den förblir obehandlad:
  • Kronisk urinretention:1-2
    • Smärtfri retention som är förbunden med ökad mängd residualurin 
    • Det saknas en vedertagen definition (ofta >300 mL)

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Komplikationer

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.