Vasektomi, manlig sterilisering

Basfakta

Definition

  • Vasektomi är en av de säkraste och mest effektiva preventionsmetoderna som finns.1
  • Jämfört med tubarligering hos kvinnor, som i regel utförs med generell anestesi och som innebär kirurgi i bukhålan, är vasektomi säkrare och återhämtningen snabbare.
  • Vasektomi utförs vanligtvis med lokalbedövning och mannen kan åka hem efter ingreppet.
  • Valet av kirurgisk teknik varierar betydligt runt om i världen.

Metod

Effekt

Kontroll

Biverkningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.