Vasektomi, manlig sterilisering

Basfakta

Definition

  • Vasektomi, manlig sterilisering, innebär att sädesledarens kontinuitet bryts med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp.
  • Vasektomi är en av de säkraste och mest effektiva preventionsmetoderna som finns.1
  • Vasektomi utförs vanligtvis i lokalbedövning och personen kan åka hem efter ingreppet.
  • Den som fyllt 25 år har själv rätt att besluta om sterilisering. Den som är myndig – men under 25 år – kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av Socialstyrelsen. I båda fallen måste man vara bosatt i Sverige:2

Tillvägagångssätt

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.