Balanit

  • Definition:Inflammation av ollon och/eller förhud.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd hos pojkar och personer med dålig hygien.
  • Symtom:Smärtor, obehag, brännande känsla och klåda föreligger ofta.
  • Kliniska fynd:Erytem/ödem med beläggning, flytning eller pusutveckling. Hos barn ofta fimos.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras i regel på symtom och kliniska fynd, men ytterligare utredning kan göras vid misstanke om särskild genes.
  • Behandling:Består av egenbehandling. Empirisk lokalbehandling kan ofta behövas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.