Subfertilitet hos man

Basfakta

Definition

  • Infertilitet definieras som bristande befruktning efter ett år med oskyddade samlag.
  • Lyckad befruktning beror på en rad olika faktorer som tillfredsställande sexuell funktion, ejakulation, optimal timing och en komplicerad uppsättning interaktioner mellan de manliga och de kvinnliga reproduktionsorganen.
  • Azoospermi:
    • Innebär att det inte finns några spermier i ejakulatet i minst två spermaprover1-2

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.