Fimos

 • Definition:Tillstånd där förhuden (preputium) inte kan dras tillbaka över ollonet.
 • Förekomst:Förekommer hos nästan alla spädbarn men försvinner i de allra flesta fall före 18 års ålder. 
 • Symtom:Oftast inga besvär. Besvär med vattenkastning och smärtor vid erektion förekommer. 
 • Kliniska fynd:Vid fysiologisk fimos mjuk förhud utan ärr. Vid patologisk fimos ärrvävnad, eventuellt tecken på balanitis xerotica obliterans.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och fynd som talar för tillståndet.
 • Behandling:Ofta expektans. Hos pojkar >5 år kan steroidsalva prövas. Kirurgi är indicerad vid patologisk fimos eller vid utebliven effekt av annan behandling. 

Basfakta

Definition

 • Tillstånd där förhuden (preputium) inte kan dras tillbaka över ollonet.
 • Fysiologisk fimos (ej retraktilt preputium):
  • Tillståndet är ett medfött fysiologiskt fenomen som beror på sammanväxningar mellan ollonet och förhuden
 • Patologisk fimos:
  • Sekundär fimos till följd av sjukdomar i förhuden som gör att det inte går att dra tillbaka den över ollonet
 • Parafimos:
  • Retraherad förhud som inte går att reponera

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.