Hypospadi

  • Definition:Ett medfött tillstånd som innebär att urinrörsöppningen mynnar på undersidan av peniskroppen, skrotum eller perineum.
  • Förekomst:Cirka 1 per 300 pojkar.
  • Symtom:Upptäcks vanligen av föräldrar/vårdpersonal efter födelsen.
  • Kliniska fynd:Uretramynningen kan finnas på ollon, penis, skrotum eller perineum. Penisen kan vara böjd och det kan finnas förhudsdefekter.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska undersökningen. Vid svårare fall kan hormonell och molekylär diagnostik vara indicerad. 
  • Behandling:Expektans eller kirurgisk korrigering. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.