Lichen sclerosus hos män

  • Definition:En kronisk inflammatorisk dermatos som oftast manifesterar sig genitalt. Medför ökad risk för peniscancer.
  • Förekomst:Ganska ovanlig sjukdom. Kan förekomma i alla åldrar. 
  • Symtom:Trång förhud och eventuellt sprickbildning, problem med vattenkastning, dysuri, smärta vid samlag/sex, blödning vid samlag, klåda (ovanligt). 
  • Kliniska fynd:Hypopigmenterade områden på ollon och/eller förhud, atrofi av huden på ollon och/eller förhud, ibland fimos.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Biopsi rekommenderas i de flesta fall. 
  • Behandling:Lokala steroider. Ibland kirurgi eller andra farmakologiska metoder.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.