Parafimos

Basfakta

Definition

  • Retraherat preputium som inte går att reponera.1-2
  • Orsakar en smärtsam svullnad i förhuden distalt om den fimotiska ringen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.