Peniscancer

 • Definition:Cancer på penis. Nästan alla tumörer är skivepitelcancer.
 • Förekomst:2 nya fall per 100 000 män upptäcks årligen i Sverige. Medianåldern vid diagnos är 68 år.
 • Symtom:Initialt klåda eller en brännande känsla under förhuden, senare ulceration på glans eller förhud, som ofta blir infekterat med illaluktande vätska, särskilt vid fimos. Ofta minimala smärtor i förhållande till destruktionen.
 • Kliniska fynd:Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke om peniscancer och remiss till urolog eller dermatolog: svårläkt sår, röda områden, förhårdnad, illaluktande flytningar från en trång förhud, återkommande blödningar och/eller smärta. Om dessutom förstorade lymfkörtlar i ljumskarna finns inger det välgrundad misstanke. Se standardiserat vårdförlopp för peniscancer.
 • Diagnostik:Klinisk bild och PAD. DT för bedömning av spridning.
 • Behandling:Kirurgi. Eventuellt också cytostatika och/eller strålning.

Basfakta

Definition

 • Cancer på penis:1
  • Oftast på glans och/eller förhud.
  • Nästan alla tumörer är skivepitelcancer, i enstaka fall ses primärtumörer som är sarkom, basalcellscancer och melanom.
  • Metastaser från prostata-, urinblåse-, kolon- och njurcancer engagerar i sällsynta fall penis.
 • Distal uretracancer är mycket ovanligt och handläggs i likhet med peniscancer, se Nationellt vårdprogram för penisancer.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.