Penisdeviation

 • Definition:Penisdeviation kan antingen vara medfödd (krummerik) eller förvärvad (Peyronies sjukdom). Peyronies sjukdom är ett inflammatoriskt tillstånd med krökning av penis till följd av ärrbildning i tunica albuginea som omger svällkropparna.
 • Förekomst:Medfödd penisdeviation är sällsynt med en incidens <1%, blir mer tydlig vid puberteten. Peyronies sjukdom är relativt vanligt med en prevalens på 0,5 %–7 %, typisk ålder 55–60 år.
 • Symtom:Eventuellt smärtor eller obehag vid samlag och erektionsproblem.
 • Kliniska fynd:Tillståndet bedöms lättast vid erektion. Medfödd penisdeviation: ofta lindrig ventral deviation och utan palpabla plack, ömhet i svällkroppar eller försvagad erektion. Peyronies sjukdom: I regel palperas ett hårt plack på 10-20 mm, och med tydlig avgränsning till omgivande vävnad på den sida som penis devierar eller kröker sig åt (ofta dorsalsidan). Vid sjukdomsdebut ömmar placket, men det blir oömt när inflammationen läker ut.
 • Diagnostik:Fotografering i hemmet av erigerad penis ovanifrån och från sidan är till stor hjälp, eventuellt direkt observation efter intrakavernös injektion av vasoaktivt läkemedel. 
 • Behandling:Systemisk läkemedelsbehandling (dock osäker effekt) och/eller intralesionella injektioner med kollagenas kan prövas vid Peyronies sjukdom. Kirurgi kan vara till hjälp vid svåra deviationer/krökningar med svårighet att genomföra samlag.

Basfakta

Definition

 • Medfödd penisdeviation:
  • Kallas också krummerik
  • Ger en deviation "vinkling av penisskaftet" vid erektion
 • Peyronies sjukdom:
  • Beskrevs av den franske kirurgen François Gigot de La Peyronie 1743
  • Kallas också induratio penis plastica
  • Ett inflammatoriskt tillstånd med krökning av penis till följd av ärrbildning i tunica albuginea som omger svällkropparna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.