Penisskador

Basfakta

Definition

  • Olika former av skador på/i penis och uretra.
  • Se separat beskrivning av uretraskador.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.