Priapism

Basfakta

Definition

  • Priapism är en ihållande erektion som inte har samband med sexuell stimulering eller sexuell upphetsning. Ofta sätts en tidsgräns på fyra timmars erektion innan diagnosen används.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.