Uretraskador hos män

Basfakta

Definition

  • Skador på urinröret hos män.
  • Urethaskador kräver noggrann diagnostik och behandling för att förhindra komplikationer som urethrastrikturer.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.