Uretraskador hos män

  • Definition:Uretraskador är oftast en följd av våld mot urinröret i samband med trafikolyckor eller fall från hög höjd.
  • Förekomst:Förhållandevis sällsynt.
  • Symtom:Symtom kan vara lokal smärta, hematuri eller blödning från uretra, smärta vid urinering, minskat tryck i urinstrålen och urinretention.
  • Kliniska fynd:Tecken på skada är blod i urinrörsmynningen, svårigheter att tömma urinblåsan, högt stående prostata, eventuellt tecken på ledsagande skador som exempelvis bäckenfraktur.
  • Diagnostik:Retrograd uretrografi.
  • Behandling:Kateter. Kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Skador på urinröret hos män.
  • Urethaskador kräver noggrann diagnostik och behandling för att förhindra komplikationer som urethrastrikturer.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.