Uretrastriktur

Basfakta

Definition

  • Förträngning av urinröret.
  • Kan vara lokaliserat i meatus, i penila, bulbära eller bakre delen av uretra.
  • En obehandlad uretrastriktur ger i första hand en svag urinstråle och förlångsammad tömning. På sikt kan det, obehandlat, ge en detrusorhyperplasi med divertikelbildning och risk för njurfunktionspåverkan.
  • Förträngningens längd, grad och varaktighet står i samband med risken för komplikationer.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.