Akut bakteriell prostatit

Sammanfattning

  • Definition:Akut bakteriell prostatit (ABP) är en infektion i prostata som ger urinvägsbesvär och bäckenbottensmärtor, ofta i kombination med svår sepsis.
  • Förekomst:Ovanlig sjukdom. Förekommer främst hos män 20–40 år och män över 70 år. 
  • Symtom:Akuta smärtor i buken/perineum/perianalt, symtom på urinvägspåverkan föreligger, feber, frossa, sjukdomskänsla och illamående med eller utan kräkningar. Smärtor vid defekation, eventuellt flytning, smärtsam utlösning och hematospermi kan förekomma.
  • Kliniska fynd:Feber, nedsatt allmäntillstånd och palpationsömhet över prostata. Bukpalpation kan identifiera en förstorad urinblåsa på grund av urinretention.
  • Diagnostik:Diagnosen kan ställas med typisk anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Behandling består av smärtlindring, antibiotika och behandling av eventuell urinretention.

Basfakta

Definition

  • Prostatit beskriver infektionssjukdomar (akut och kronisk bakteriell prostatit), kroniskt bäckensmärtsyndrom och asymtomatisk prostatit. 1
  • Akut bakteriell prostatit (ABP) är en infektion i prostata som ger urinvägsbesvär och bäckenbottensmärtor, ofta i kombination med svår sepsis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.