Benign prostatahyperplasi (BPH)

Sammanfattning

 • Definition:Förstorad prostata till följd av tillväxt av körtelvävnad som ofta leder till symtom.
 • Förekomst:Drabbar med stigande ålder i princip alla män men alla behöver inte behandling.
 • Symtom:Symtom delas upp i lagringssymtom (till exempel urinträngningar, nokturi) och tömningssymtom (till exempel svag stråle, urinretention). Kan utvärderas med skattningsskalor.
 • Kliniska fynd:Palpation av prostatan kan påvisa förstorad prostata och används för att göra andra orsaker mindre sannolika.
 • Diagnostik:Vid diagnostiken brukar bedömning av urinsticka, kreatinin och ibland PSA och mätning av resturin ingå.
 • Behandling:Behandling består av egenbehandling vid lättare besvär, tillägg av läkemedel vid måttliga besvär och invasiva procedurer vid svårare besvär eller komplikationer.

Basfakta

Definition

 • Benign prostatahyperplasi (BPH):1
  • Är en histologisk beteckning, som betyder att det finns fler celler än normalt inom ett givet område. Definitionen säger ingenting om storleken på prostata
  • Tillståndet leder med tiden till förstorad prostata och risk för urinvägsobstruktion
 • Benign (godartad) prostataförstoring (BPE):
  • Indikerar att prostatan är större än normalt, konstaterad genom rektalpalpation eller transrektalt ultraljud
  • Termen benign prostatahyperplasi/BPH används också för det kliniska tillståndet benign prostataförstoring
 • Benign prostataobstruktion (BPO):
  • Är ett kliniskt tillstånd med avflödeshinder på grund av godartad prostataförstoring
 • LUTS (lower urinary tract symtoms):
  • Symtom kan tyda på störd funktion i urinblåsan och/eller urinröret

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.