Kronisk prostatit, kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom

  • Definition:Kronisk prostatit kan delas in i kronisk bakteriell prostatit och kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (KBSS). 
  • Förekomst:Prevalensen har uppskattats till 9 %. Över 90 % är KBSS.
  • Symtom:Mest typiskt är smärtor, tryck eller obehag i perineum eller bakom symfysen. Smärtorna strålar ofta ut till eller känns i skrotum, penis (särskilt ollon), ändtarmsområdet, ljumske, rygg eller mage. Låggradig feber talar för bakteriell genes.
  • Kliniska fynd:Prostatan kan vara öm och diffust förstorad, vilket talar för en bakteriell genes. 
  • Diagnostik:Bakteriuri talar för bakteriell genes, medan KBSS är en uteslutningsdiagnos. 
  • Behandling:Smärtlindring och antibiotika vid bakteriell genes. Multimodal behandling vid KBSS, som kan inkludera bland annat läkemedel, fysioterapi, akupunktur och kognitiv beteendeterapi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.