Prostatacancer

  • Definition:Som regel adenokarcinom. Ökad risk för tillståndet vid ärftlig faktor, hög ålder.
  • Förekomst:Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige med omkring 10 000 nya fall per år.
  • Symtom:Symtom kan saknas. Vid mer avancerad sjukdom ofta blåstömningssymtom, tilltagande skelettsmärtor och skelettmetastaser utan känd primärtumör. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Kliniska fynd:I de tidiga stadierna ofta avsaknad av kliniska fynd. Vid mer avancerad sjukdom palperas prostatan med hård och eventuellt varierande konsistens och ojämn yta.
  • Diagnostik:PSA-test är lämplig vid specifik misstanke, inte som screeningundersökning. Vid höga PSA-värden rekommenderas MRT så att biopsier därefter selektivt kan riktas mot eventuella tumörmisstänkta områden.
  • Behandling:Patient- och tumörspecifika förhållanden avgör behovet av behandling. Behandlingsalternativ är aktiv monitorering, kirurgi, hormonbehandling, strålbehandling, brakyterapi, kryoterapi och cytostatika.

Basfakta

Definition

  • Som regel adenokarcinom.
  • Uppstår i huvudsak i prostatas perifera zon och i övergångszonen.
  • Stadieindelas efter TNM-systemet (tumör, körtel, metastas).
  • Graderas histologiskt efter Gleason-poäng.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.