Prostatit, kronisk

Basfakta

Definition

  • Beroende på förekomsten av bakteriuri eller inte delas kronisk prostatit in i:
    • Kronisk bakteriell prostatit
    • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (kronisk abakteriell prostatit)
  • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (chronic pelvic pain syndrome) utgör mer än 90 % av de så kallade prostatiterna1
  • Symtom, kliniska fynd och behandlingsalternativ skiljer sig tydligt mellan de två olika formerna2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.