Ejakulations- och orgasmproblem

Basfakta

Definition

 • Ejakulation och orgasm är två olika fysiologiska funktioner, även om upplevelsen av ejakulation är en viktig del av orgasmen.
 • De fyra huvudformerna av manlig sexuell dysfunktion är erektil dysfunktion, ejakulationsproblem, fördröjd eller utebliven orgasm och nedsatt libido.
 • Erektil dysfunktion:
  • Beskrivs i ett eget dokument
  • Är först och främst ett problem hos män över 40 år på grund av hormonförändringar, läkemedel, psykologiska problem, neurologisk sjukdom eller cirkulationssvikt1-2
 • Ejakulationsproblem:
  • Många tillstånd hos män kan medföra fördröjd ejakulation (ejaculatio retarda), utebliven förmåga att ejakulera (anejakulation) eller retrograd ejakulation
  • Prematur ejakulation beskrivs i ett eget dokument
 • Orgasmproblem:
  • Kan innebära utebliven orgasm (anorgasm) och orgasm utan lustupplevelse (anhedonisk orgasm)
 • Nedsatt libido:
  • Minskad lust att genomföra sexuella aktiviteter

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.