Erektil dysfunktion

Sammanfattning

  • Definition:Oförmåga att få erektion.
  • Förekomst:Prevalensen ökar med åldern och är cirka 20–25 % bland män >65 år 
  • Symtom:Symtomen innebär oförmåga till resning av penis, det vill säga uteslutning har skett av sviktande lust, oförmåga till orgasm eller ejakulationssvårigheter.
  • Kliniska fynd:Oftast inga lokala fynd, men det kan finnas tecken på generell ateroskleros.
  • Diagnostik:Inga specifika undersökningar.
  • Behandling:Behandling riktas mot att elimininera underliggande orsaker, eventuellt kan erektionsstimulerande medel, psykoterapi och/eller stötvågsbehandling ges. 

Basfakta

Definition

  • Se även symtomtext om Erektil dysfunktion.
  • Erektil dysfunktion, ED, syftar på oförmåga att få och upprätthålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett sexuell aktivitet, vilket innebär att beteckningen utesluter nedsatt lust, utebliven orgasm eller ejakulationsrubbningar.1-2
  • Symtomet bör uppträda i minst en fjärdedel av alla situationer där erektion önskas innan det definieras som ett kliniskt problem.
  • Hos många leder tillståndet till betydande negativa effekter när det gäller livskvalitet, självförtroende och förhållandet med partnern.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.