Prematur ejakulation

  • Definition:För snabb eller för tidig utlösning. Kan delas in i olika former.
  • Förekomst:Vanligt förekommande.
  • Symtom:Kort tid från sexuell stimulering till ejakulation, känsla av dålig kontroll över ejakulationen och ett kliniskt signifikant lidande.
  • Kliniska fynd:Inga typiska fynd.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnesen.
  • Behandling:Behandlingsalternativen är läkemedel, främst SSRI, samt beteende- och psykoterapi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.