Prematur ejakulation

Basfakta

Definition

  • Prematur ejakulation innebär snabb eller för tidig utlösning.
  • Utlösning kortare än två till tre minuter in i samlaget i kombination med att tillståndet är återkommande och att det upplevs som ett problem för patienten eller hans partner, brukar användas som definition.
  • Prematur ejakulation leder till att penis blir slapp vilket gör det svårt att ge partnern en orgasm.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.