Epididymit

  • Definition:Inflammation eller infektion i bitestikel, oftast orsakad av bakterier. 
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd. Förekommer framför allt hos män som är sexuellt aktiva. 
  • Symtom:Subakut ensidig, smärta i skrotum, ofta strålande upp i buken och/eller flanksmärta. Feber och tecken på uretrit/UVI förekommer.
  • Kliniska fynd:Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Urinsticka och -odling rekommenderas. Prover för STI hos sexuellt aktiva män.
  • Behandling:Kan bestå av smärtstillande, stabilisering av bitestikeln och antibiotikabehandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.