Hydrocele testis

  • Definition:Ansamling av vatten i tunica vaginalis. 
  • Förekomst:Förekommer hos nyfödda, men är vanligare hos män över 65 års ålder. 
  • Symtom:Vanligen inga symtom. Ibland obehag, tyngdkänsla och/eller praktiska besvär (fysisk aktivitet, sex).
  • Kliniska fynd:Jämn, fluktuerande svullnad. Vanligen oöm. 
  • Diagnostik:Hydrocele är en genomlyslig svullnad. Ultraljud kan övervägas i vissa fall.
  • Behandling:Vanligen ingen behandling. Vid symtom kan aspiration (med eller utan skleroterapi) eller kirurgi övervägas. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.