Hydrocele testis

Basfakta

Definition

 • Hydrocele scroti:1
  • Isolerad ansamling av serös vätska i tunica vaginalis i skrotum
  • Vanligast hos vuxna
 • Kommunicerande hydrocele:
  • Ansamling av serös vätska i tunica vaginalis i skrotum som beror på en förbindelse till bukhålan
  • Tillståndet är i princip detsamma som vanligt ljumskbråck
  • Förekommer nästan uteslutande hos barn
 • Hydrocele funiculi:
  • Isolerad ansamling av serös vätska i en avgränsad rest av processus vaginalis längs funikeln
  • Vanligast hos barn

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.