Skrotalt trauma

  • Definition:Skador i skrotum orsakad av ett trauma.
  • Förekomst:Ovanligt.
  • Symtom:Akut smärta, illamående, kräkning och ibland synkope.
  • Kliniska fynd:Ibland normala fynd. Andra gånger ömt och svullet skrotum. 
  • Diagnostik:Vid lindrig våld inga ytterligare undersökningar. Vid allvarligare fall ultraljud och/eller kirurgisk exploration.
  • Behandling:Ofta endast symtomlindrande behandling, men i vissa fall kirurgisk behandling. Vid bett kan antibiotika bli aktuellt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.