Spermatocele

  • Definition:En godartad cystisk förändring som innehåller spermier och en mjölkaktig vätska.
  • Förekomst:Mycket vanlig förändring hos äldre män. 
  • Symtom:Ofta asymtomatiskt tillstånd. Ibland kan tyngdkänsla, ömhet och (långvariga) skrotala smärtor förekomma. 
  • Kliniska fynd:Oftast lokaliserat till toppen av epididymis som en kulformad resistens på upp till cirka 1 cm i diameter, fritt rörlig och fri från testikeln.
  • Diagnostik:Större spermatocele är genomlysliga.
  • Behandling:Vanligen behövs ingen behandling. Vid symtom kan kirurgi eller aspiration (med eller utan skleroterapi) övervägas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.