Testikelretention, retentio testis

  • Definition:Tillstånd där testiklarna inte vandrat ner till skrotum. Ger en ökad risk för infertilitet och testikelcancer. 
  • Förekomst:1–2 % vid 6 månaders ålder.
  • Symtom:Asymtomatiskt tillstånd. 
  • Kliniska fynd:Ofta palpabel testikel som ligger högt i skrotum eller intill bukväggen. 
  • Diagnostik:Klinisk diagnos, bilddiagnostik behövs sällan.
  • Behandling:Behandlingen är kirurgisk (laparoskopi eller öppen kirurgi). 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.