Testikeltorsion/funikeltorsion

Basfakta

Definition

  • Traditionellt kallas tillståndet testikeltorsion, men funikeltorsion är mer korrekt.
  • Funikeln innehåller ductus deferens, arteria testicularis, plexus pampiniformis och ramus genitalis från nervus genitofemoralis.
  • Tidig diagnos och behandling är avgörande för att undvika förlust av testikel.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.