Testikeltorsion, funikeltorsion

  • Definition:Vid en testikeltorsion vrids sädessträngen runt sin axel vilket gör att det uppstår venös stas/arteriell insufficiens med ischemi i testikeln.
  • Förekomst:Vanligast hos spädbarn och killar 12–18 år. 
  • Anamnes:Vanligen akuta skrotala smärtor med illamående och kräkningar. Hos spädbarn kan oro vara det enda tecknet.
  • Kliniska fynd:Mycket öm testikel som är svullen. Ofta hög position av testikeln med ofta nedsatt kremasterreflex. 
  • Diagnostik:Om man misstänker diagnosen kan lågt CRP och specifika fynd på ultraljud med doppler stärka misstanken. För slutgiltig diagnos behövs kirurgisk exploration. 
  • Behandling:Behandling består av att vrida tillbaka testikeln och fixera den till pungens insida (orchopexi).

Basfakta

Definition

  • Vid en testikeltorsion eller funikeltorsion vrids sädessträngen vilket gör att det uppstår venös stas/arteriell insufficiens med ischemi i testikeln.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.