Varikocele

Basfakta

Definition

 • Åderbråck i skrotum på grund av dilatation av plexus pampiniformis längs sädesledaren.
 • Indelning:
  • Grad 0 – syns bara vid radiologisk undersökning
  • Grad 1 – palpabelt eller synligt endast vid Valsalvas manöver
  • Grad 2 – palpabelt, men inte synligt när patienten står i rumstemperatur
  • Grad 3 – synligt när patienten står upprätt i rumstemperatur
 • Tillståndet är associerat med nedsatt testikelfunktion och subfertilitet hos män, och det går inte att förbättra fertiliteten med kirurgi:1
  • Två tredjedelar av män med varikocele är fertila

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.