Varikocele

 • Definition:Åderbråck i skrotum som kan medföra nedsatt fertilitet.
 • Förekomst:Förekommer i upp till cirka 15 % av alla män, uppstår ofta i puberteten. 
 • Symtom:Oftast inga symtom. Molande värk, tyngdkänsla och skavkänsla förekommer. 
 • Kliniska fynd:Fynd av förstorade vener över skrotum, vanligen vänstersidiga. Tydligare i stående eller vid Valsalvamanöver.
 • Diagnostik:Klinisk diagnos. Ultraljud kan bekräfta diagnosen. Ibland fertilitetsprover. 
 • Behandling:Vid smärta eller nedsatt fertilitet kan tillståndet behandlas, ofta genom kirurgisk åtgärd. 

Basfakta

Definition

 • Varikocele:
  • Åderbråck i skrotum på grund av dilatation av plexus pampiniformis längs sädesledaren1
 • Indelning (Dubin/Amelar):2
  • Subkliniska – inte synliga/inte palpabla, kan endast påvisas med ultraljud
  • Små/grad 1 – palpabla endast vid Valsalvas manöver, inte synliga
  • Medelstora/grad 2 – palpabla i stående men inte synliga
  • Stora/grad 3 – synliga när patienten står upp

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.