Borrelia

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Fästingar kan bära på en bakterie som orsakar borreliainfektion. Bakterien, Borrelia burgdorferi, kan överföras till människor vid färstingbett.

När kroppen har infekterats tränger bakterierna in i blodomloppet och förökar sig. När infektionen fortskrider börjar symtom uppträda och hos många ses ett växande, rött, cirkelformat utslag på huden. Inkubationstiden innan utslag syns kan vara från 3 dagar till 30 dagar. Vissa har inga symtom alls, medan andra får feber, huvudvärk, muskelont och ledsmärta. Symtomen kan även sprida sig till nervsystemet och hjärtat.

En infektion med den här bakterien kan ha en långvarig effekt på kroppen genom att orsaka kronisk artrit eller nervskada inom två eller tre år efter den ursprungliga infektionen.

Om du upplever några av dessa symtom ska du kontakta din läkare. För att förebygga borreliainfektion ska du inspektera kroppen och leta efter fästingar om du varit i ett fästingområde och ta bort dem direkt. 


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.